Bình luận

Anh trai của Maria

Anh trai của Maria

Anh trai của Maria có một anh trai hơn chị gái.

Maria có bao nhiêu anh em?

Giải pháp

Maria có ba anh em nhiều hơn chị em.