Thông tin

Hoạt động ngoại khóa

Hoạt động ngoại khóa

Trong học viện của tôi, họ tổ chức năm hoạt động ngoại khóa vào buổi chiều: Thể thao, văn học, nhiếp ảnh, cờ vua và ca hát. Các hoạt động thể thao được tổ chức một ngày có và không khác; văn học cứ ba ngày một lần; của nhiếp ảnh cứ bốn ngày một lần; một trong những cờ vua cứ năm ngày một lần và một trong sáu bài hát. Vào ngày 1 tháng 1, tất cả các hoạt động trùng khớp vào cùng một ngày và sau đó mỗi hoạt động tiếp tục với tính định kỳ của nó.

Bạn có thể cho tôi biết bao nhiêu buổi chiều trong quý đầu tiên đã làm tất cả các buổi ngoại khóa đồng ý?

Giải pháp

Đơn giản chỉ cần tìm bội số chung nhỏ nhất của 2, 3, 4, 5 và 6 (là 60). Do đó, chúng tôi biết rằng họ sẽ gặp lại nhau vào ngày thứ 61 của năm và do đó, trận đấu thứ ba sẽ diễn ra trong quý hai, sau 120 ngày. Câu trả lời là 2 (Vào ngày 1 và 2-3 tháng 3, tùy thuộc vào năm đó có nhảy vọt hay không)