Ngắn gọn

Cánh đồng bắp cải

Cánh đồng bắp cải

Trong câu đố nhỏ, đơn giản nhưng đầy tính chỉ dẫn này, bà Wiggie đang giải thích cho Maria bé nhỏ đáng yêu, rằng giờ đây cô có một hình vuông cải bắp lớn hơn năm ngoái, và do đó, năm nay cô sẽ có thêm 211 bắp cải.

Có bao nhiêu chuyên gia toán học và nhà nông học của chúng tôi có thể ước tính tổng đầu bắp cải của bà Wiggie, để bạn có thể biết được đóng góp của mình cho thị trường Chukrut?

Giải pháp

Nếu chúng ta chia mức tăng 211 càng nhiều càng tốt, thì hình vuông có 2 khoản tiền sẽ cho chúng ta thấy kích thước tương đối của hai sân thượng, do đó, 105 x 105 mang lại cho chúng ta 11.025, như vụ thu hoạch năm ngoái, và 106 x 106 mang lại cho chúng ta 11.236, như vụ thu hoạch năm nay, với sự gia tăng 211 bắp cải.