Chi tiết

Đất và làng

Đất và làng

Véc tơ đồ họa được tạo bởi freepikNếu chúng ta có thể giảm dân số Trái đất xuống một ngôi làng nhỏ với chính xác 100 cư dân, duy trì tỷ lệ hiện tại, thì nó sẽ như thế này:

 • Sẽ có 57 người châu Á, 21 người từ châu Mỹ (bao gồm cả phía bắc và phía nam), 14 người châu Âu và 8 người châu Phi
 • 52 sẽ là phụ nữ
 • 48 người đàn ông
 • 70 sẽ không trắng
 • 30 sẽ là màu trắng
 • 70 người ngoài Kitô giáo
 • 30 Kitô hữu
 • 89 thẳng
 • 11 người đồng tính
 • 6 người sẽ sở hữu 59% tài sản của cả làng và 6 người sẽ là người Mỹ
 • Trong số 100 người, 80 người sẽ sống trong điều kiện siêu phàm và 70 người không thể đọc được
 • 50 sẽ bị suy dinh dưỡng
 • 1 người sắp chết
 • 1 em bé sắp chào đời
 • Chỉ 1 (có, chỉ 1) sẽ có giáo dục đại học
 • Trong ngôi làng này sẽ có 1 người có máy tính.