Chi tiết

Kỹ năng xã hội: Kỹ thuật giải giáp

Kỹ năng xã hội: Kỹ thuật giải giáp

Video: kỹ thuật giải giáp

Video mới về Kỹ năng xã hội. Hôm nay chúng ta sẽ nói về kỹ thuật giải giáp để tránh xung đột bằng lời nói một cách không cần thiết.

Đừng quên đăng ký kênh YouTube của chúng tôi về Tâm lý học và Giáo dục