Thông tin

Cửa hàng sách

Cửa hàng sách

Aniceto nghiện sách đố và trò chơi câu đố. Mỗi ngày anh đi ngang qua hiệu sách trong khu phố của mình và dành hàng giờ để nhìn vào bìa. Hôm nay anh ta đã được trả tiền hàng tuần và anh ta đã không thể cưỡng lại sự cám dỗ để mua một số sách. Một nửa số tiền trả đã được sử dụng và khi rời đi, anh ta nhận ra rằng anh ta có nhiều xu như euro khi có nhưng một nửa số xu anh ta có.

Aniceto kiếm được bao nhiêu?

Giải pháp

Aniceto kiếm € 99,98 một tuần và anh ta đã tiêu hết 49,99 € vào sách, vì vậy khi anh ta rời đi, anh ta có nhiều xu như khi anh ta nhập và một nửa euro anh ta có xu.