Đề XuấT Bài ViếT Thú Vị

Chi tiết

Chuyến tham quan

Có một nhóm gồm 63 người đi bộ được tạo thành từ đàn ông, phụ nữ và trẻ em. Số lượng trẻ em nhiều gấp đôi số lượng người lớn. Ngoài ra, có số nam nhiều gấp đôi nữ. Có bao nhiêu phụ nữ tham gia chuyến tham quan? Giải pháp 7 phụ nữ tham gia.
ĐọC Thêm
Ngắn gọn

Bạo lực gia đình: ai điều trị?

Bạo lực gia đình Có cách điều trị hiệu quả cho người bạo lực không? Trong một báo cáo với bà Eva Giberti, điều phối viên hoàn toàn mới của Chương trình "Nạn nhân chống lại bạo lực", do Bộ Nội vụ tạo ra, nhà báo Eduardo Videla (Trang 12, 30-3-06) hỏi: Có phương pháp điều trị.
ĐọC Thêm
Bài viết

90 cụm từ của Franz Kafka về cuộc sống và văn học

Franz Kafka (1883 - 1924) là một nhà văn nổi tiếng gốc Do Thái, mặc dù ông đã viết tác phẩm của mình bằng tiếng Đức. Ông được coi là một trong những nhà văn có ảnh hưởng nhất của văn học phổ quát. Tác phẩm của ông hợp nhất các yếu tố của chủ nghĩa hiện thực và giả tưởng, với các nhân vật chính bị cô lập phải đối mặt với những tình huống kỳ lạ hoặc siêu thực.
ĐọC Thêm
Chi tiết

Người đàn ông có cái cuốc

Câu đố tiếp theo, rất đơn giản, bị tước đi những khó khăn toán học đến nỗi tôi ngần ngại trình bày nó. Tuy nhiên, giống như bài thơ nổi tiếng của Edwin Markham, tôi nghĩ nó mở đường cho các cuộc thảo luận thú vị. Dường như, để đổi lấy năm đô la, Hobbs và Nobbs đã đồng ý trồng một cánh đồng khoai tây cho nông dân Snobbs.
ĐọC Thêm
Bình luận

Làm thế nào để phát hiện vấn đề học tập?

Các yếu tố ủng hộ học tập nhận thức (suy nghĩ / lý luận, tập trung / chú ý và trí nhớ) Ảnh hưởng đến xã hội (thái độ, động lực, ý chí và kỹ năng xã hội) Môi trường (địa điểm, trạng thái tinh thần, thời gian) Chúng ta phải đối mặt với một vấn đề học tập khi có khó khăn trong một hoặc một số lĩnh vực sau: nghe, nói, đọc, viết, tính toán, lý luận, chú ý, trong khi xác minh rằng trong đó không có khó khăn thì hiệu suất là bình thường và thậm chí cao hơn.
ĐọC Thêm